Chúng tôi liên tục cập nhật lộ trình của mình để mang lại sự minh bạch cho người dùng và để nhận phản hồi của bạn – vui lòng cho chúng tôi biết điều gì quan trọng đối với bạn!

Bạn có thể theo dõi tiến trình của chúng tôi tại đây hoặc theo dõi chúng tôi trên Twitter @monee

Q4 2019 completed

 • Wireframe
 • Design
 • Documentation

Q2 2020 completed

 • Chart with base functional
 • Launching plans and billings
 • Improvement of the rest of the functions of the Chart
 • Availability panel

Q3 2020 planned

 • Extensions for other popular browsers
 • List View for your tasks
 • Apps for iOS & Android
 • New cool skin for Default View
 • Community formation and the subsequent cyclic completion of the product based on the wishes of customers