Một mối quan hệ phù hợp của bạn.

Làm việc với chúng tôi theo cách bạn muốn.

Một số người tin rằng, bạn phải lựa chọn giữa một nhà môi giới trực tuyến và một công ty quản lý tài sản. Tại Gemi, bạn không cần phải thỏa hiệp. Cho dù bạn tự đầu tư, với một cố vấn hay một chút của cả hai – chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Đầu tư

Nhiều lựa chọn sản phẩm đầu tư giúp xây dựng danh mục đầu tư đa dạng

Thương mại

Các công cụ giao dịch, tài nguyên và hỗ trợ mạnh mẽ

Quản lý tài sản

Chuyên gia tư vấn tài chính tận tâm để giúp đạt được các mục tiêu cụ thể của riêng bạn

Tư vấn đầu tư

Nhiều lựa chọn chiến lược đầu tư từ các nhà quản lý danh mục đầu tư dày dạn

Hồ sơ thông minh

Dịch vụ tư vấn đầu tư hoàn toàn tự động mang tính cách mạng

Cố vấn quỹ tương hỗ

Hướng dẫn chuyên môn từ cố vấn địa phương độc lập dành cho các nhà đầu tư có NAV lớn

Tại sao nên giao dịch với Gemi PTY LTD?

Chúng tôi với tầm nhìn trở thành một tổ chức tài chính cá nhân toàn cầu. Dịch vụ chyên nghiệp – tối ưu – minh bạch

  • Tiếp cận thị trường trực tiếp (DMA)
  • Đòn bẩy lên đến 1: 500
  • Thanh khoản T+0 
  • Cổ tức trả bằng tiền mặt
  • Miễn thuế tem Vương quốc Anh
  • Bán khống có sẵn
  • Hoa hồng từ 0.08%
  • Tiếp cận 1500 lượt chia sẻ toàn cầu

Xem ưu đãi Chia sẻ của chúng tôi

NAMEINITIAL DEPOSIT
Apple Inc CFD10%
Alibaba CFD10%
Facebook CFD10%