Chúng tôi giúp khách hàng của mình thu hút các nhà đầu tư để công ty của họ có thể phát triển

Khách hàng của chúng tôi coi chúng tôi như những người hướng dẫn và chúng tôi đưa kinh nghiệm pháp lý và kỹ thuật sâu vào phần mềm và dịch vụ của mình.

35,817

Update sent

4,400

Investor engaged

$620M

In funding raised

Tiện ích mở rộng giúp thu thập phản hồi dễ dàng hơn rất nhiều! Shipright sau đó thực sự giúp chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chúng tôi thu thập được.

Marcel Wundrich

Public Relations

Nhanh chóng, dễ dàng và cực kỳ hữu ích để thu thập và sắp xếp phản hồi từ tất cả các loại kênh chúng tôi sử dụng để giao tiếp với khách hàng của mình.

Nina van Adrichem

Designer at GWT

Really love the product! It saves so much time and helps a lot in organize our feedback. Very huge potential.

Kate Zalewska

Owner at Ansible

Really love the product! It saves so much time and helps a lot in organize our feedback. Very huge potential.

Kate Zalewska

Owner at Ansible

Really love the product! It saves so much time and helps a lot in organize our feedback. Very huge potential.

Kate Zalewska

Owner at Ansible