Liên hệ chúng tôi

Đừng ngần ngại tiếp cận. Chỉ cần điền vào biểu mẫu liên hệ tại đây và chúng tôi chắc chắn sẽ trả lời nhanh nhất có thể.

Quan hệ công chúng

Đối với các câu hỏi liên quan đến báo chí, nói hoặc tiếp thị

support@gemifx.com

+1 917 267 8536

Đệ trình kinh doanh

Để đệ trình kế hoạch kinh doanh. Vui lòng gửi bằng cách sử dụng cái này

support@gemifx.com

+1 917 267 8536

Thông tin liên lạc

Suite 15, 20 Young Street Neutral Bay New 2089 – Australia